Parkeringsbot selv om bilen er parkert etter regelverket


Få ting er så opprivende som å bli ilagt parkeringsbot eller parkeringsgebyr og oppleve at det er helt urettmessig.

Har du blitt lurt og fått parkeringsbot?

Det kan tenkes at omkring 10% av alle parkeringsgebyr er feil, men nesten ingen tar seg bryet med å klage.

Bymiljøetaten svarer på ni spørsmål

Her er svarene fra Bymiljøetaten.

Se luremusparkering nummer én

Les hvordan beboerne blir lurt her

Se luremusparkering nummer to

Se hvordan beboerne blir lurt  med parkeringsgebyr enda en gang her.

Bakgrunn for parkeringsgebyr

Bymiljøetaten håndhever parkering på offentlig grunn. Parkerer du på et område som håndheves at Bymiljøetaten, gjelder lover og vilkår for offentlig parkeringsregulering. Du kan får en parkeringsbot eller parkeringsgebyr fordi du ikke har betalt på en parkeringsplass der du må betale. Du kan også få parkeringsgebyr for å ha parkert på et fortau, har du brutt en lov eller en forskrift. Straffen for dette kan være parkeringsbot eller at kjøretøyet blir tauet bort. En offentlig parkeringsbot kan sammenlignes med en fartsbot. Er du uenig i boten eller borttauingen vil det oppstå en konflikt mellom deg og det offentlige. Konflikten handler om du har brutt Vegtrafikkloven eller Parkeringsforskriften.

Unngå at parkeringsboten blir 50% dyrere

Parkeringsgebyr fra Bymiljøetaten betales innen betalingsfristen. Punktum.
Dersom parkeringsboten ikke betales innen fristen får du et sviende straffegebyr på 50% av botens størrelse. Dersom du klager på en parkeringsbot og får medhold i klagen får du pengene tilbake.

Er du i tvil om Bymiljøetaten har ilagt deg parkeringsgebyr på korrekt grunnlag så klag.

Er du i tvil så klag

Du bør alltid klage om du er uenig i parkeringsboten.
Du kan klage på boten innen tre uker etter at du fikk parkeringsboten eller ble tauet vekk. Ett nettbasert skjema for innsending av klage finner på nettsidene til Bergen kommune merket Klageskjema parkering. Du har ingenting å tape på å klage på en parkeringsbot. Det er ikke noe klagegebyr eller andre kostnader. Kun noen minutters arbeid i et skjema på et nettside. Husk å bruke mobilen til å ta foto som dokumenterer din side av saken før du flytter bilen etter at du har fått boten.

Du kan klage på parkeringsgebyr og parkeringsbot fra Miljøetaten til Tingretten

Ta klagen videre til Tingretten

Skulle du får avslag på klagen kan du føre saken videre til Tingretten senest tre uker etter at du har fått avvist klagen av Bymiljøetaten. Her er det viktig at du er klar over hva du begir deg ut på. Dersom Bymiljøetaten vinner fram med sitt syn kan du risikere å måtte betale en riktig stor sum. Taper du i Tingretten kan du anke parkeringsgebyret videre opp i rettssystemet.

Parkeringsklagenemnda behandler ikke saker ilagt for soneparkering av Bymiljøetaten.

Du kan ikke klage til Parkeringsklagenemnda

Ønsker du å klage på et en utskrevet parkeringsgebyr kontrollsanksjon må du først klage til parkeringsselskapet Bymiljøetaten som har ilagt deg parkeringsgebyr. Parkeringsklagenemda behandler ikke saker som er knyttet til parkeringsgebyrforskriften. Saker knyttet til parkeringsforskriften kan klages inn til Parkeringsklagenemnda.