Bymiljøetaten svarer på ni spørsmål fra beboerne

Bymiljøetaten kommer beboerne i møte i kritikken om dårlig kommunikasjon

Bymiljøetaten i Bergen kommune svarer på ni spørsmål fra beboerne

A.
Hva slags service og kundekontakt er det Bymiljøetaten yter kunder som betaler store summer for soneparkering

Bymiljøetaten tilstreber til enhver tid å yte den beste kundeservice. Dette har vi blant annet gjort ved å opprette et eget servicesenter, med særlig fokus på boligsonekunder for å ivareta denne målgruppens behov.

I denne konkrete saken har vi dokumentert at skiltene var satt opp 31. oktober. Det aktuelle skiltet står godt synlig plassert. Ifølge lovverket har bileier/fører 24 timer på å rette seg etter ny skilting. I denne saken valgte vi likevel å gi de parkerende mer enn 24 timer, slik at de fikk god tid til å oppdage den nye skiltingen og rette seg etter denne.

Bymiljøetaten mener derfor i denne saken at bileier/fører har fått tilstrekkelig med informasjon og tid (tre dager) til å innrette seg.

B.
Er det noen anstendighet og folkeskikk hos Bymiljøetaten? Vekke folk på telefonen om morgenen med trussel om borttauing i tillegg til boten som allerede er utstedt.

Området skulle sperres av og anleggsarbeidet skulle starte opp. Samtlige kjøretøy stod parkert i strid med skiltingen og måtte fjernes. BME valgte da å kontakte bileierne så raskt som mulig, slik at de fikk en mulighet til å flytte bilen og unngå tauing.

I denne saken valgte vi å vente lengst mulig for å gi samtlige feilparkerte biler tid og mulighet til å flytte seg. Når anleggsarbeidet imidlertid snart er i ferd med å starte opp, har vi ikke annet valg enn å sørge for at bilene fjernes. Vi har som rutine å varsle bileier i slike tilfeller slik at vedkommende får anledning til å fjerne bilen selv, og unngår tauing og tilhørende kostnader og ulemper.

 

Kan du være så snill å dele dette i sosiale medier?

Kan du være så snill å dele denne siden med dine venner på Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter og eller LinkedIn? Det tar kun et lite øyeblikk å dele denne siden. Om du deler oss med dine venner er vi kjempetakknemlig. At du deler oss betyr enormt mye. Bare slik kan vi fortsette å forbedre gratis innholdet som du får her. Serverplass med mye båndbredde er kostbart. Til godt arbeid trengs god motivasjon. Tusen takk for at du støtter oss slik at vi kan produsere enda mere kvalitets innhold for deg.

C.
Kan Bymiljøetaten kan dokumentere at stopp forbudt skiltet og parkering forbudt skiltet kom opp på det tidspunktet som Bymiljøetaten hevder?

I denne konkrete saken har vi dokumentert at skiltene var satt opp 31. oktober. Bildedokumentasjon kan oversendes hvis ønskelig.

D.
Hvorfor blir ikke beboerne kontaktet før utstedelse av bøter? Sms, e-post, papirpost og telefon kontakt informasjon har Bymiljøetaten på alle sine kunder med soneparkering. Hvor er anstendigheten og folkeskikken hos Bymiljøetaten?

Som nevnt har vi dokumentert at skiltene var satt opp 31. oktober. Ifølge lovverket har bileier/fører 24 timer på å rette seg etter ny skilting. I denne saken valgte vi likevel å gi de parkerende mer enn 24 timer, slik at de fikk god tid til å oppdage den nye skiltingen og rette seg etter denne. Bymiljøetaten mener derfor i denne saken at bileier/fører har fått tilstrekkelig med informasjon og tid (tre dager) til å innrette seg.

E.
Hvorfor har ikke Bymiljøetaten skiltet på redelig vis ved parkeringsinnkjøringen på Holbergsallmenningen?

Etter vårt syn er det skiltet i henhold til de lover og regler som gjelder på området.

F.
Beboerne krever reduksjon i betaling for soneparkering siden parkeringsplassene på Nordnes og Klosteret i stor grad er fjernet som følge av anleggsarbeider. Når kommer dette på plass?

Vi forstår at det på Nordnes er trangt om parkeringsplassene på grunn av midlertidig fjerning av en god del soneparkeringsplasser. Det er likevel slik at et sonekort kun gir innehaver en lovlig mulighet til å parkere i sonen. Kortet gir ikke innehaver et krav på en ledig parkeringsplass. Bergen kommune har kun de parkeringsplassene som til enhver tid er tilgjengelige i sonen, og kan i utgangspunktet ikke tilby erstatningsplasser eller lignende. Alternativ for bileier er å ordne egen parkering i parkeringshus eller lignende.

G.
Hvorfor har ikke Bymiljøetaten har lagt til rette med midlertidige soneparkeringsplasser mens kommunens anleggsarbeider pågår i gatene? Eksempelvis på kaiområdet?

På eksisterende vegnett er det begrenset plass for parkering, og det har vist seg vanskelig å tilrettelegge for erstatningsplasser på areal som kommunen disponerer. Dette har sammenheng med at vi må legge til rette for ulike brukergrupper, som bildeling, bysykler, varelevering med mer.

H.
Er det ikke på tide at Bymiljøetaten innrømmer dårlig kommunikasjon og uforstandig kundebehandling?

Vi ønsker en god kommunikasjon med innbyggerne, og jobber kontinuerlig med forbedringsarbeid, blant annet innen god serviceytelse. Vi ser at kunden i denne saken hadde forventet mer, og vi vil ta dette med oss i vårt videre arbeid.

I.
Er det ikke på tide at Bymiljøetaten ettergir 10-15 beboere urimelige parkeringsgebyrer i stedet for å prøve seg på ansvarsfraskrivelse og skylde på Graveklubben?

Disse sakene klagebehandles etter vanlig praksis og i samsvar med gjeldende lov og forskrift.