PRESSEMELDING: Utstedelse av feil parkeringsgebyr på Holbergsallmenningen

De fleste av oss får en klump i magen når vi ser den stygge gule lappen på frontruta. Når det enda til er feil parkeringsgebyr er det ekstra ille.

Feil parkeringsgebyr på Holbergsallmenningen

Er det slik Bergen kommune behandler gode og trofaste kunder?

Sovende beboere på Nordnes ble mandag morgen kl. 07:30 vekket av Bymiljøetaten i Bergen kommune med følgende beskjed: «Du har fått bot på bilen din og hvis du ikke kommer raskt og flytter den nå, så tauer vi deg vekk».

Ikke rart at flere ble både sinte og fortvilte. 10-15 biler hadde fått gebyr og mange sinte bileiere kom til.

Et stoppskilt og parkeringsskilt var kommet opp øverst på Holbergsallmenningen, men ingen visste når.

Bymiljøetaten sier mandag for én uke siden og henviser til Graveklubben. Beboernes parkeringsavtale er med Bymiljøetaten soneparkering. Ikke med Graveklubben. Derfor må Bymiljøetaten kunne dokumentere når skiltene ble satt opp!

Det må være lov å stille følgende spørsmål:

Hvorfor var ikke bileierne varslet i god tid og eksempelvis med brev, mail, SMS eller telefon eller ved et tydelig skrevet opplysningsskilt?

Bymiljøetaten har alle disse opplysningene, men brukte opplysningene først etter at boten var skrevet. Mange bileiere i sentrum bruker ikke bilen daglig, den kan kanskje stå i ro på soneparkeringsområdet i flere dager uten at man sjekker hverken området eller bilen. Hverken Avtalen om Boligsonekort eller Forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering, Bergen kommune, Hordaland setter krav til at bilene og området skal sjekkes daglig eller månedlig for den del!

Flere av beboerne hadde følgende spørsmål: Hva om vi hadde vært på ferie? Svaret fra parkeringsvakten var enkelt: «Da hadde vi tauet deg vekk og du hadde måttet ta kostnadene!»

Et annet spørsmål det er lov å stille er:

Kan én sette opp et stoppskilt/parkeringsskilt etter at bilene er parkert? Uten å varsle bileierne på annen måte? Svaret vites ikke.

Det er flott at det graves for fremtidig boss sug på Holbergsallmenningen Selv om 50-70 soneparkeringsplasser (største soneparkerings området for Sone 5) ble fjernet etter sommerferien, og skal være utilgjengelig frem til påsken 2019, med den konsekvens at bileiere fortvilt leter etter alternativ parkering over hele Nordnes, så har beboerne akseptert det, fordi de den gang ble varslet på en ordentlig måte, – i motsetning til nå.

En annen lite morsom konsekvens er at beboerne i Strandgaten 190 ikke får tilkomst til parkeringskjelleren sin fordi det ikke er asfaltert etter graving foran innkjøringsporten. Disse beboerne har ikke engang sonekort og må betale parkering der de finner det eller la bilen stå!

Vi vet at biler kanskje ikke er velkomne i sentrum, men vi har tross alt en parkeringsavtale med Bergen kommune og vi overholder vår del, da kan vi spørre: Hvorfor overholder ikke Bergen kommune sin del?

Dato: 05.11.18