Parkeringsfelle er uverdig og uandstendig. Bymiljøetaten gjør ikke slikt. Hvor er folkeskikken?

Parkeringsfelle på Klosteret er den reneste pengemaskinen

Slik lagde de parkeringsfelle:
Først malte de kvite streker som markerte hvor du har lov til å parkere. Dette er ved sykkelstativet utenfor Nordnes bydelshus.
Deretter satte de et busstopp skilt 17,5 meter fra sykkelstativet. Det skal være 20 meter fra busstopp skiltet til parkeringsplassen. Altså 2.5 meter lengre enn det som er tilfellet her. Parkeringsfelle. Usømmelelig, manglende folkeskikk og anstendighet.

Kun fjols bruker paraply i slikt vær

Typisk på en Bergensk høstkveld kommer offeret kjørende. Vinden røsker godt i trærne på åsryggen ved Klosteret. Intens leting etter en ledig parkeringsplass. Vinden er så kraftig at den rugger på bilen. Det iskalde regnet veksler mellom å komme vannrett, loddrett og alle vinkler der i mellom. Bruk av paraply i slikt vær er kun for fjols. Til å være midt i en storby er det forbausende mørkt. Offeret får øye på de hvite strekene som marker en sårt etterlengtet parkeringsplass. Offeret slår til. Parkerer bilen, vandrer hjem og går til ro.

Med kvit maling er det merket opp et parkeringsfelt. Samtidig er det plassert et busstopp skilt 17,5 meter vekk. Dette er reneste pengemaskinen for kommunen.

Skilting trumfer veg merking, men folkeskikk og anstendighet trumfer alt

Neste dag ligger den gule parkeringsgebyr strimmelen triumferende under vindusviskerne.
«Got you!», du gikk i en parkeringsfelle.
Offeret klager gjennom skjemaet på Bymiljøetatens hjemmesider.
Klagen avslås med begrunnelsen: «Skilting trumfer veg merking av parkeringsplass«, får offeret opplyst.

Oppfatningen blant folk flest er at uanstendig oppførsel og manglende folkeskikk hos Bymiljøetaten veier tyngre enn parkeringsregulering og faktaopplysninger.

Det hjelper ikke å støtte seg til regelverk og faktaopplysninger når grunnleggende verdier mangler. Det folk flest opplever som rett og galt, anstendighet og folkeskikk trumfer parkeringsregulering og faktaopplysninger.

Kommunal pengemaskin og parkeringsfelle

Det er åpenbart at Bymiljøetaten konstruerer parkeringsfeller hvor Bymiljøetaten kan ilegge parkeringsgebyr. Det fine med skilt som markerer busstopp, sett fra Bymiljøetatens side, er at det for mange er vanskelig å skille mellom 17,5 meter og 20 meter. Spesielt vanskelig i mørke når regnet pisker ned under forhold som beskrevet over. Samtidig beroliges offeret av de hvite markeringen i vegbanen som viser at dette er en legitim parkeringsplass.

Denne hvitmalte parkeringsplassen er en av kommunens pengemaskiner. Parkeringsgebyrene tikker trofast inn uke etter uke, måned etter måned og år etter år.

Anstendighet, verdighet og folkeskikk

Luremusparkering og parkeringsfelle, fysj for en etat.
Denne saken viser på ny at Bymiljøetaten mangler nødvendige ferdigheter, holdninger og basis verdier som er kreves til å utføre oppgaven med tilfredsstillende kvalitet, tilfredsstillende resultater og med anstendighet, verdighet og folkeskikk.

Få varsel om parkeringsfeller, luremusparkering og bondefangeri når du skal parkere bilen.