Urettmessig parkeringsgebyr

Du har ikke så store muligheten til å få omgjort et parkeringsgebyr selv om du mener det er urettmessig.

Parkeringsklagenemda

Har du parkert på et område som er omfattet av saksbehandlingen til Parkeringsklagenemda bør du bruke denne muligheten

 

  

  

 
Du må ikke tåle så inderlig vel
den urett som ikke rammer dig selv!

 
Arnulf Øverland
Den røde front (1937). Du må ikke sove.
 

I følge en artikkel i Dabladet er annslagsvis hver tiende parkeringsgebyr feil. Alt for mange betaler boten for å bli ferdig og forsette. Vi betaler gjerne for å slippe mer bry med urettmessig parkeringsgebyr. Får du parkeringsbot på et privat område knyttet til et kjøpesenter eller butikk kan du ofte gå til butikken og få parkeringsboten strøket. De aller fleste utleiere av private parkeringsplasser har slike avtaler.

Ta bilder av situasjonen som utløste urimelige parkeringsgebyr

Det første du bør gjøre er å ta fram mobilen og ta raust med foto og eventuelt video slik at du har dokumentasjon på du du mener er urettmessig parkeringsgebyr. Først deretter kan du flytte bilen. Når du skal anke på saken trenger du så mye bevis og dokumentasjon som mulig.

Nytt lovverk men forsatt mye som kan bli bedre

Det kom nytt lovverk i 2017 som regulerer både offentlig og privat parkering. Likevel tjener kommuner og bedrifter store summer på tvilsomme ustedelser av urettmessig parkeringsgebyr. Eksempelvis gjennom skiltmerking og veg merking som villeder bilføreren.